Huisreglement

Onze huisregels betreffende privacy,
klachten en behandeling.

 1. Dit reglement is toegankelijk via de website voor iedere cliënt. Het is mogelijk deze uit te printen of een exemplaar te ontvangen.
 2. De fysiotherapeuten van het FysioBewust gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit huisreglement.
 3. Per consult voor reguliere fysiotherapie wordt 30 minuten ingepland.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
 5. Bij het niet afzeggen, of bij afzeggen binnen 24 uur vóór de afspraak behouden wij het recht deze niet nagekomen afspraak door te berekenen.
 6. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Persoonsregistratie.
 7. De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen bij zijn of haar zorgverzekering, of overschrijding hiervan.
 8. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure via het KNGF.
 9. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 10. Deelname aan een training of een beweegprogramma gebeurt op eigen risico.
 11. De inschrijving voor een training en/of beweegprogramma is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze bepalingen.
 12. Het verschuldigde bedrag voor de training/cursus wordt middels vooraf afgesproken termijnen betaald.
 13. De behandeling en/of training vindt plaats in de behandelkamer en/of oefenzaal.
 14. U wordt verzocht een handdoek mee te brengen voor een behandeling en/of training, i.v.m. hygiëne. Eventueel een fles voor het vullen met water.
 15. In de wachtruimte/oefenzaal wordt gebruik gemaakt van de radio/muziek. Mocht u hier problemen mee hebben dan kunt u dit overleggen met uw therapeut.
 16. Er is geen mogelijkheid tot douchen.
 17. Er zijn geen kleedruimtes aanwezig.
 18. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van patiënten en/of cliënten.
 19. Wanneer u telefonisch contact wilt met de praktijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan belt u ten alle tijden naar
  Overvecht 030 262 56 66
  Tuinwijk 030 212 01 02
 20. Wanneer u een niet-reanimatie verklaring heeft bent u zelf verantwoordelijk dit door te geven aan uw therapeut.
 21. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 22. Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’.
 23. Alleen behandel,- en administratieve gegevens worden vastgelegd.
 24. Gegevens worden pas aan derden verstrekt, als de patiënt hiervoor schriftelijk/mondeling toestemming geeft.
 25. Nadat de klant uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar bewaard en zodanig gearchiveerd, dat alleen de behandelende fysiotherapeut(en) inzage hebben in deze gegevens.
 26. Indien u van mening bent dat FysioBewust niet op een juiste manier met u en uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de behandelend fysiotherapeut, of via de geldende klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken.

Fysio Bewust Utrecht – Zorgvuldig en Persoonlijk.

Honingraat | FysioBewust Utrecht | Fysiotherapie in Utrecht Overvecht en Tuinwijk