Onze huisregels betreffende privacy, klachten en behandeling.

 1. Dit reglement is toegankelijk via de website voor iedere cliënt. Het is mogelijk deze uit te printen of een exemplaar te ontvangen.
 2. De fysiotherapeuten van het FysioBewust gaan ervan uit dat u zich conformeert aan dit huisreglement.
 3. Per consult voor reguliere fysiotherapie wordt maximaal 30 minuten ingepland.
 4. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
 5. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur vóór de afspraak behouden wij het recht deze niet nagekomen afspraak bij u in rekening te brengen.
 6. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Persoonsregistratie.
 7. De cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen bij zijn of haar zorgverzekering of overschrijding hiervan.
 8. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure via het KNGF.
 9. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 10. Deelname aan een training of een beweegprogramma gebeurt op eigen risico.
 11. De inschrijving voor een training en/of beweegprogramma is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze bepalingen.
 12. Het verschuldigde bedrag voor de training/cursus wordt middels vooraf afgesproken termijnen betaald.
 13. De behandeling en/of training vindt plaats in de behandelkamer en/of oefenzaal.
 14. U wordt verzocht een handdoek mee te brengen voor een behandeling en/of training, i.v.m. hygiëne. Eventueel een fles voor het vullen met water.
 15. In de wachtruimte/oefenzaal wordt gebruik gemaakt van de radio/muziek. Mocht u hier problemen mee hebben dan kunt u dit overleggen met uw therapeut.
 16. Er is geen mogelijkheid tot douchen.
 17. Er zijn geen kleedruimtes aanwezig.
 18. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan goederen van patiënten en/of cliënten, zowel direct als indirect.
 19. Wanneer u telefonisch contact wilt met de praktijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten belt u te alle tijde naar
  030 262 56 66
 20. Wanneer u een niet-reanimatie verklaring heeft bent u zelf verantwoordelijk dit door te geven aan uw therapeut.
 21. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 22. Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’.
 23. Alleen behandel – en administratieve gegevens worden vastgelegd.
 24. Gegevens worden pas aan derden verstrekt als de patiënt hiervoor schriftelijk/mondeling toestemming geeft.
 25. Nadat de klant uitbehandeld is worden de gegevens 10 jaar bewaard en zodanig gearchiveerd, dat alleen de behandelende fysiotherapeut(en) inzage hebben in deze gegevens.
 26. Indien u van mening bent dat FysioBewust niet op een juiste manier met u en uw gegevens omgaat kunt u dit via de behandelend fysiotherapeut of via de geldende klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken 

Wilt u direct een afspraak maken?