Klachten over FysioBewust Utrecht

Alle medewerkers van FysioBewust Utrecht doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het van belang om dit kenbaar te maken.

U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandeld therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het met uw behandelend therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen via dit formulier.

  Datum*

  Uw voorletter(s)*

  Uw achternaam*

  Geboortedatum*

  Uw telefoonnummer*

  Naam behandelend therapeut

  Gegevens Klacht

  Wat is de klacht*

  Oorzaak/aanleiding klacht*

  Hoe kan de klacht opgelost worden en binnen welke termijn?

  Volgens de patiënt*

  U bent klaar met het invullen van het klachtenformulier. De praktijkeigenaar zal uw klacht in behandeling nemen en met u een evaluatie inplannen.

  Wilt u direct een afspraak maken?