Revalidatie COVID in Utrecht

Patiënten die een besmetting met het coronavirus (COVID) hebben doorgemaakt, kunnen te maken krijgen met (forse) fysieke problemen, longklachten en/of emotionele/psychische klachten. Deze patiënten hebben deskundige begeleiding nodig voor hun herstel. Het is noodzakelijk dat deze patiënten, na behandeling in het ziekenhuis (en eventueel in een revalidatiecentrum) of als zij thuis zijn gebleven, begeleid worden door fysiotherapeuten.

Bij patiënten die voor de COVID infectie al long- en/of hartproblematiek hadden en/of long-/hartschade hebben overgehouden van de COVID infectie, is het bovendien van belang dat zij – zo nodig binnen een multidisciplinair team – worden behandeld door gespecialiseerde fysiotherapeuten die ervaring hebben met de behandeling van patiënten met andersoortige chronische long- en/of hartaandoeningen. Intensive Care patiënten met het Coronavirus kunnen als gevolg van hun ernstige ziekte, langdurige beademing en fysieke inactiviteit klachten hebben bij respiratoir, fysiek, psychosociaal en cognitief functioneren (PICS – Post Intensive Care Syndroom).

Beweging, mentale ondersteuning in combinatie met goede voeding draagt bij aan een optimaal herstel.

Wilt u direct een afspraak maken?