Klachtenformulier

Klachten over FysioBewust Utrecht.

Alle medewerkers van FysioBewust Utrecht doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het van belang om dit kenbaar te maken.

 

U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandeld therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het met uw behandelend therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen via dit formulier.

Datum*


Uw Voorletter(s)*


Uw Achternaam*


Geboortedatum*


Uw telefoonnummer*


Naam behandelend therapeut


Gegevens Klacht

Wat is de klacht*


Oorzaak/aanleiding klacht*


Hoe kan de klacht opgelost worden en binnen welke termijn?

Volgens de patiënt*


Volgens de betrokken therapeut


U bent klaar met het invullen van het klachtenformulier. De praktijkeigenaar zal uw klacht in behandeling nemen en met u een evaluatie inplannen.

Fysio Bewust Utrecht – Zorgvuldig en Persoonlijk.

Honingraat | FysioBewust Utrecht | Fysiotherapie in Utrecht Overvecht en Tuinwijk